ян. 272020
 

Публикация на Решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956423&newver=2

Линк на обявление

 

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:41:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:41:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:41:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 28 15:32:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 28 15:32:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 28 15:32:32 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 5 16:45:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 11:06:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)