юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03527-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981497&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981498&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 9 11:02:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 9 11:02:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 9 11:02:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 15 13:38:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:51:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 242020
 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 26.05.2020г. /вторник/се възстановява посещението на децата в ДГ „Д-р Едгар Бороу“.

Всеки родител  трябва да попълни Декларация за информирано съгласие, предварително или на място в детската градина.

Моля, всички родители преди постъпване на детето в детското заведение,  да се запознаят с ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Д-Р ЕДГАР БОРОУ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 и ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Д-Р ЕДГАР БОРОУ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

  ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ