ное. 182022
 

Обучение на тема: „Обща подкрепа за личностното развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание“,

Одобрена със Заповед № РД-09-1103/04.07.2018г.

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма „Обща подкрепа за личностното развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание“ одобрена със Заповед № РД-09-1103/04.07.2018г.  на министъра на образованието и науката . Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 19.11.2022 г. до 30.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 19.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“

ное. 102022
 

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма ,,Формиране на дигитални компетентности чрез използване на ИКТ в образователния процес”, одобрена със Заповед РД № РД09-2886/18.04.2022 г. от 18-04-2022г.. на министъра на образованието и науката .

Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 12.11.2022 г. до 18.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 12.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“

ное. 032022
 

„Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма ,,Проектно – базирано обучение”, одобрена със Заповед РД 09-2747 от 14-07-2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН.

Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 5.11.2022 г. до 11.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 5.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“