мар. 132024
 
Гнездо

Ситуация в яслени групи „Мечо Пух“ и „Щурче” по образователна област – Здраве и двигателно развитие. Задачи: Ориентиране в основните свойства на изобразителните материали и техниките на тяхното приложение – рисуване на линии (крива затворена линия, хоризонтални и вертикални прави). Децата рисуваха гнездо на щъркел и трева с пастел, първоначално с помощ, а след това […]

мар. 082024
 
Сто усмивки за мама

За децата от яслена група „Щурче“ Денят на мама – Осми март е един много вълнуващ и мил празник. На този ден, децата се постараха да зарадват своите майки, като им поднесоха изработено от тях лаленце в знак на обич и признателност.

мар. 012024
 
„Да сме бели и червени“

Във весел празник за децата се превърна посрещането на Баба Марта. В детската градина се проведе развлечение за децата, постановката от ТЕАТЪР „АНФАС“. Баба Марта закичи с мартенички детските ръчички с пожелание да са здрави, румени, засмени. Накрая децата се отблагодариха за даровете с весели песни.

ян. 182024
 
С огъня шега не бива

На 18.01.2024 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу” театър ПАН представи постановката „С огъня шега не бива” свързана с обучението на децата по „Бедствия, аварии и катастрофи”. С песни, игри и въпроси артистите показаха на децата, какво трябва да се прави, ако възникне пожар и колко внимателни трябва да бъдем с електрическите уреди.

дек. 152023
 
Първата ни картичка „Ботушки”

На 15.12.2023 г. в ситуация от област „Здраве и двигателно развитие” децата се научиха, как да прекрепят и лепят. С голям интерес и желание двете яслени групи „Мечо Пух” и „Щурче” направиха своите първи Коледни картички, които подариха на своите родители.