юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу“, по две обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03527-2020-0002 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981497&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981498&mode=view 1. Решение Time stamp: Jun 9 11:02:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: […]

ян. 272020
 

Публикация на Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956423&newver=2 Линк на обявление http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=956430&mode=view   1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:41:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:41:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 […]

окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу“, по четири обособени позиции“ Номер на поръчката в АОП: 03527-2019-0001 Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939918&newver=2 Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939920&mode=view 1. Решение Time stamp: Oct 21 14:24:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) 2. Обявление Time stamp: […]