Екипи

 
Групи Учители / мед. сестри Пом. възпитатели / детегеледачка
Яслена група – а „Мечо Пух“ В. Стоева – педагог ДЯ
м.с. – Елка Горалова, Мария Костурска
детегледачка – Роза Методиева, Анастасия Тюленева
Яслена група – б „Щурче“ В. Стоева – педагог ДЯ
м.с. – Снежана Аргирова, Стелла Петрова
детегледачка – Мария Коларова, Паулина Аргирова
I група „Светулка“ Величка Татарева – учител
Василка Николова – учител
Нели Раджушева – пом. възпитател
II група „Буратино“ Гергана Христова – ст.учител
Ивелина Раджушева – учител
Недка Аргирова – пом. възпитател
III – a „Патиланци“ Стоянка Мечева – гл.учител
Катя Малешевска – ст.учител
Емилия Брънчева – пом. възпитател
III – б „Звънче“ Екатерина Петкова – ст.учител
Цветка Божева – ст.учител
Иванка Петкова – пом. възпитател
IV – a „Радост“ Ирина Терзиева – ст.учител
Мария Чапкънска – учител
Иванка Нейчева – пом. възпитател
IV – б „Незабравка“ Веселина Киркова – ст.учител
Милена Главчева – учител
Димитрина Славова – пом. възпитател