Екипи

 
Групи Учители / мед. сестри Пом. възпитатели / детегеледачка
Яслена група – а „Мечо Пух“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Елка Горалова, Мария Костурска, Павлина Яковска
детегледачка – Роза Методиева, Анастасия Тюленева
Яслена група – б „Щурче“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Снежана Аргирова, Стелла Петрова, Павлина Яковска
детегледачка – Мария Коларова, Паулина Аргирова
I А група „Радост“ Ирина Терзиева – ст.учител
Мария Чапкънска – учител
Иванка Нейчева – пом. възпитател
I Б група  „Незабравка“ Веселина Киркова – ст.учител
Милена Главчева – учител
Димитрина Славова – пом. възпитател
II група  „Светулка“ Величка Татарева – учител
Василка Николова – учител
Нели Раджушева – пом. възпитател
III група „Буратино“ Гергана Христова – ст.учител
Ивелина Раджушева – учител
Недка Аргирова – пом. възпитател
IV А група „Патиланци“ Стоянка Мечева – гл.учител
Катя Малешевска – ст.учител
Емилия Брънчева – пом. възпитател
IV Б група „Звънче“
Цветка Божева – ст.учител