Екипи

 

Групи Учители / мед. сестри Пом. възпитатели / детегледачка
Яслена група – а „Мечо Пух“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Елка Горалова, Мария Костурска, Павлина Яковска
детегледачка – Роза Методиева, Ганка Геновска
Яслена група – б „Щурче“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Снежана Аргирова, Стелия Петрова, Павлина Яковска
детегледачка – Мария Коларова, Паулина Аргирова
I група „Буратино“ Гергана Христова – ст. учител
Ивелина Лий – учител
Недка Аргирова – пом. възпитател
II А група „Патиланци“ Катя Малешевска – ст. учител
Десислава Самуилова – учител
Емилия Брънчева – пом. възпитател
II Б група „Звънче“ Теменужка Гончева – учител
Мария Чапкънска – учител
Анастасия Тюленева – пом. възпитател
III А група „Радост“ Ирина Терзиева – ст. учител
Мария Бояджиева – ст. учител
Иванка Нейчева – пом. възпитател
III Б група  „Незабравка“ Веселина Киркова – ст. учител
Милена Главчева – ст. учител
Димитрина Славова – пом. възпитател
IV група  „Светулка“ Величка Татарева – ст. учител
Василка Николова – учител
Нели Раджушева – пом. възпитател

Музикален педагог – старши учител по Музика – Веселина Черпокова