Екипи

 
Групи Учители / мед. сестри Пом. възпитатели / детегледачка
Яслена група – а „Мечо Пух“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Елка Горалова, Мария Костурска, Павлина Яковска
детегледачка – Роза Методиева, Ганка Мариновска
Яслена група – б „Щурче“ Веселина Черпокова – педагог ДЯ
мед.сестра – Снежана Аргирова, Стелла Петрова, Павлина Яковска
детегледачка – Мария Коларова, Паулина Аргирова
I А група „Патиланци“ Катя Малешевска – ст.учител
Десислава Самуилова – учител
Емилия Брънчева – пом. възпитател
I Б група „Звънче“ Славка Андреева – ст.учител
Мария Чапкънска – учител
Анастасия Тюленева – пом. възпитател
II А група „Радост“ Ирина Терзиева – ст.учител
Мария Бояджиева – ст.учител
Иванка Нейчева – пом. възпитател
II Б група  „Незабравка“ Веселина Киркова – ст.учител
Милена Главчева – ст.учител
Димитрина Славова – пом. възпитател
III група  „Светулка“ Величка Татарева – учител
Василка Николова – учител
Нели Раджушева – пом. възпитател
IV група „Буратино“ Гергана Христова – ст.учител
Ивелина Лий – учител
Недка Аргирова – пом. възпитател