Прием

 

Приемът в ДГ ,,Д-р Едгар Бороу“ се осъществява чрез Система за електронно централизирано класиране. За повече информация последвайте линка:

http://dz-priem.plovdiv.bg/

 

Нормативни документи:

 

1. Наредба

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Приложение №4

6. График на дейностите за 2021 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ЯСЛА / ДЕТСКА ГРАДИНА

ЗА ДЕТСКА ЯСЛА

 1. Лична амбулаторна карта на детето
 2. Медицинска бележка – важи 3 дни
 3. Чревни паразити и бактерии – важи – 15 дни
 4. Талон за здравословното състояние на детето / от личен лекар/
 5. Изследване за кръв и урина – важи 7 дни
 6. Ксерокопие на имунизации от последните две страници на Здравно осигурителната книжка с мокър печат от личния лекар
 7. Васерман на единия родител – важи 6 месеца

ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

 1. Лична амбулаторна карта на детето
 2. Медицинска бележка – важи 3 дни
 3. Чревни паразити и бактерии – важи – 15 дни
 4. Талон за здравословното състояние на детето / от личен лекар/
 5. Изследване за кръв и урина – важи 7 дни
 6. Ксерокопие на имунизации от последните две страници на Здравно осигурителната книжка с мокър печат от личния лекар

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛЯ:

Комплекта от медицински документи трябва бъде представен в детското заведение един ден по-рано от обявената дата за постъпване на детето .