Работно време

 

Работно време:

Детска градина 7:00 ч. – 19:00 ч.

детски ясли 6.30 ч. – 18.30 ч.

 

График за прием и предаване на деца:

7:00 ч. – 8:30 ч.

16:00 ч. – 19:00 ч.

 

 

При невъзможност да се извърши прием на посетители в установеното време, по независещи от директора причини или други  спешни задачи, приемът се извършва в първия удобен момент и за двете страни.

 За родителите на приетите деца и служителите на ДГ се осъществява прием в удобно време и за двете страни.

 

Плащане месечна такса за детска градина

за предходния месец:

от 1-то до 10-то число на месеца