Работно време

 

Работно време:

Детска градина 7:00 ч. – 19:00 ч.

детски ясли 6.30 ч. – 18.30 ч.

 

График за прием и предаване на деца:

7:00 ч. – 8:30 ч.

16:00 ч. – 19:00 ч.

 

Приемно време на директора:

вторник, сряда и четвъртък
09.00 ч. – 11.00 ч.

Обедна почивка: от 12.30-13.00 ч.

При невъзможност да се извърши прием на посетители в установеното време, по независещи от директора причини или други  спешни задачи, приемът се извършва в първия удобен момент и за двете страни.

 За родителите на приетите деца и служителите на ДГ се осъществява прием в удобно време и за двете страни.

 

Работно време на касиера:

плащане месечна такса за детска градина

за предходния месец:

от 1-то до 10-то число на месеца

8.30 ч. – 18.00 ч. об.почивка 12.00 ч. – 13.30 ч.

от 11-то до 31-то число на месеца

8:00 ч. –16.30 ч. об.почивка 12.00 ч. – 12.30 ч.