апр. 072023
 
Бюджет за 2023 г.

Бюджет за 2023 г.   Изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

апр. 182022
 
Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2022 г.   Изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

апр. 072021
 
Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2021 г. Документация   Изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

мар. 132020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.