апр. 182022
 
Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2022 г.   Изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

апр. 072021
 
Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2021 г. Документация   Изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

мар. 132020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

мар. 192019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. Документация   Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. Отчет   Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.   Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. Отчет