апр. 072021
 
Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2021 г. Документация Изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. Изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

мар. 132020
 
Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2020 г. Документация Изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. Изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

мар. 192019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. Документация   Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. Отчет   Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.   Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. Отчет

мар. 222018
 
Бюджет за 2018 г.

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. Документация

мар. 252017
 
Бюджет за 2017 г.

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 г. Документация Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. Документация