юни 092020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03527-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981497&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981498&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 9 11:02:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 9 11:02:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 9 11:02:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол 1 Time stamp: Jul 15 13:38:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 27 13:51:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:32:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:32:49 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 4 13:33:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 4 13:33:14 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 4 13:33:22 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЛИАЗ“ ООД Time stamp: Aug 5 13:37:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира фууд“ ЕООД Time stamp: Aug 5 13:37:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Sep 30 13:58:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП № 1 Time stamp: Sep 30 13:58:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: Sep 30 13:58:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 2 Time stamp: Sep 30 13:58:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ОП № 2 Time stamp: Sep 30 13:58:59 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Обявление за приключен договор по ОП №1 със „Симид Агро“ ЕООД Time stamp: Oct 18 18:25:09 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за приключен договор по ОП №2 с „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Oct 18 18:25:15 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)