Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

 

ДГ „Д-р Едгар Бороу“, гр. Пловдив работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ , като са назначени логопед и психолог.
Акцент e ранното оценяване и превенция на обучителните затруднения при децата до седем годишна възраст. Специалистите работят по стандартизирани методики за езиково, психомоторно и когнитивно развитие на децата попадащи в риск.
Занятията се провеждат групово и индивидуално по утвърдена програма.
С програмите се цели да се усъвършенстват и развият способностите на детето, да се осъществи превенция на обучителните затруднения за по-успешен старт в училище.

 

Коледа

1-ви март

8-ми март