май 232024
 

На тържествена церемония в Драматичния театър град Пловдив кметът на Район Тракия г-н Гатев отдаде своето уважение и признателност към отличилите се учители и директори на образователните институции. Отличени са директора на ДГ „Д-р Едгар Бороу” – г-жа Димка Христова и учители: Катя Малешевска, Гергана Христова, Мария Бояджиева, Веселина Киркова, Милена Главчева. Благодарим!