май 172024
 

Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. С децата от ДГ „Д-р Едгар Бороу“ се проведоха допълнителни ситуации на тема: „Интересни факти и предизвикателства за плодовете и зеленчуците“ и „Е- откриватели – за консервантите в храната“