мар. 272024
 

Вярвайки, че досегът до българското народно творчество учи и възпитава децата, дарява им много радост, прави ги добри и верни потомци на българската народна традиция, група „Патиланци “ създаде танцовият спектакъл „На мегдана“.

Наши специални гости бяха :
Г-н Георги Гатев – Кмет на район „Тракия“, Община Пловдив
Г-н Красимир Терзиев – Заместник кмет на район „Тракия“, Община Пловдив
Г-н Иво Христев – Заместник кмет на район „Тракия“, Община Пловдив
Г-жа Лиляна Власова – Секретар
Г-жа Димка Христова – Директор на ДГ“ Д-р Едгар Бороу“