мар. 132024
 

Ситуация в яслени групи „Мечо Пух“ и „Щурче” по образователна област – Здраве и двигателно развитие.

Задачи: Ориентиране в основните свойства на изобразителните материали и техниките на тяхното приложение – рисуване на линии (крива затворена линия, хоризонтални и вертикални прави).

Децата рисуваха гнездо на щъркел и трева с пастел, първоначално с помощ, а след това се опитаха и самостоятелно.