ян. 182024
 

На 18.01.2024 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу” театър ПАН представи постановката „С огъня шега не бива” свързана с обучението на децата по „Бедствия, аварии и катастрофи”. С песни, игри и въпроси артистите показаха на децата, какво трябва да се прави, ако възникне пожар и колко внимателни трябва да бъдем с електрическите уреди.