окт. 172023
 

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма “ Първа долекарска помощ при деца“ . Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 21.10.2023 г. до 01.11.2023 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 21.10.2023 г. в гр. Пещера. Участват 14 педагогически специалиста.