сеп. 282023
 

Детски празник по пътна безопасност се проведе в двора на ДГ „Д-р Едгар Бороу” , във връзка с Европейската седмица на мобилността под мотото „Пестете енергия”.

Празникът започна с песни изпълнени от децата, които бяха свързани с безопасното движение по пътищата.

Децата отговаряха на въпросите, на полицаите от 5-то РПУ, за безопасното пресичане на пешеходците и за важността от опазването на околната среда за нашето здраве.

На празника присъстваха началникът на отдел „ОСЕП“ към район „Тракия” – г-жа Лиляна Власова, секретар – г-жа Цвета Дачева, старши счетоводител – г-жа Велина Узунова.

Празникът приключи с фокуси и песни, изпълнени от известния артист и илюзионист Боби Шоу.

 


група „Светулка“

 


група „Буратино“

 


група „Патиланци“


група „Звънче“

 


група „Радост“


група „Незабравка“