сеп. 152023
 

Децата от ДГ „Д-р Едгар Бороу”, с вълнение и трепет посрещнаха новата учебна година. С топли и мили думи бяха приветствани от Директора на ДГ, която им пожела да бъдат много здрави, усмихнати, знаещи и можещи.

Тържествено новата учебна година беше открита от мажоретките на IV ПГ „Радост”, които поздравиха всички гости. Всички групи поздравиха с песни и танци най-малките – яслените групи и I група „Светулка”. Със забавен танц на IV ПГ „Незабравка”, завършиха празничните поздрави.

По стар български обичай, г-жа Христова – Директор на ДГ „Д-р Едгар Бороу”, раздаде на всички вкусна погача и поля вода от менчето, за да ни върви по вода през цялата година, да сме здрави и да има повече детски смях.

 


Яслени групи „Мечо Пух“ и „Щурче“

 


Първа група „Буратино“

 


Трета А група „Патиланци“

 


Трета Б група „Звънче“

 


Четвърта А група „Радост“

 


Четвърта Б група „Незабравка“