юни 012023
 

В ранната празнична утрин входа на детската градина беше украсен с красиви балони. Дворът също блестеше украсен и създаваше приятно настроение у всички.
Празникът премина с песни изпълнени от всички групи, весели игри, щастливи усмивки и остави хубав мил спомен в душата и сърцето на всяко дете.