май 162023
 

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение на тема: Адаптация на децата, постъпващи в общински детски градини“ въз основа на сключен договор между Изпълнителя и Бургаски свободен университет Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 20.05.2023 г. до 30.05.2023 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 20.05.2023г.- гр. Пловдив, зала в Община Марица.