дек. 202022
 

Ситуация в яслени групи „Мечо Пух” и „Щурче” по образователна област – Здраве и двигателно развитие.

На 20.12.2022 г. в ситуация от област „Здраве и двигателно развитие” децата се научиха, как да мачкат, сплескват и лепят салфетка. 

С голям интерес и желание двете яслени групи „Мечо Пух” и „Щурче” направиха своите Коледни картички „Ръкавички”, които подариха на своите родители.