ное. 032022
 

„Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма ,,Проектно – базирано обучение”, одобрена със Заповед РД 09-2747 от 14-07-2017г. на министъра на образованието и науката и УИН 26070007 в регистъра на МОН.

Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 5.11.2022 г. до 11.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 5.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“