ное. 102022
 

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма ,,Формиране на дигитални компетентности чрез използване на ИКТ в образователния процес”, одобрена със Заповед РД № РД09-2886/18.04.2022 г. от 18-04-2022г.. на министъра на образованието и науката .

Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 12.11.2022 г. до 18.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 12.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“