ное. 182022
 

Обучение на тема: „Обща подкрепа за личностното развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание“,

Одобрена със Заповед № РД-09-1103/04.07.2018г.

Педагогически специалисти от детската градина ще участват в квалификационно обучение по програма „Обща подкрепа за личностното развитие на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание“ одобрена със Заповед № РД-09-1103/04.07.2018г.  на министъра на образованието и науката . Обучението е с продължителност 16 академични часа, частично присъствена форма, като срокът на изпълнение е от 19.11.2022 г. до 30.11.2022 г. Задължително присъствената форма в рамките на 8 академични часа ще се проведе на 19.11.2022 г. в ДГ „Д-р Едгар Бороу“ – гр. Пловдив.“