май 272022
 

На 27.05. 2022 г. децата от ДГ ,,Д-р Едгар Бороу“ се включиха в денят на БДП.

Това стана с любезното съдействие на полицай Иван Димитров, който задаваше въпроси на децата за правилата за движение, местата за пресичане на пътното платно, значението на светофара и пътните знаци. Водещи бяха г-жа Славка Андреева и г-жа Мария Чапкънска.

Проведоха се състезателни игри по БДП с деца от втора до четвърта група, съпроводени с песни и музика.

В спортна надпревара децата от група „Светулка” показаха завидни знания в играта „Сглоби пъзела“.

Група „Незабравка” и група „Радост” участваха в игри за правилно пресичане на пътното платно и разпознаване на пътните знаци. Те разбраха, че правилата за движение са важни и трябва да се спазват от пешеходец и шофьор.

Децата от четвърта група”Буратино” демонстрираха умения за каране на велосипед и тротинетка при спазване правилата за уличното движение.

А по-малките деца в детската градина наблюдаваха с интерес и ръкопляскаха на по-големите.