ное. 272021
 

Изграждането на здравна култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната образователно-възпитателна работа в детската градина. Важно е да се изгради у децата правилно отношение към хигиената, здравето и храненето, така че пред тях постепенно да се разкрива мястото им в цялостния живот на човека.
Във връзка с програмата за здравно образование на децата, ДГ „Д-р Едгар Бороу“се включи в инициативата „Здравей, здраве!“ Чрез практическа дейност, децата съвместно със своите родители по групи се включиха чрез разработване и реализиране на проектна дейност – изложба от пресни плодове и зеленчуци.