дек. 292020
 

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ЗАПИСАНИ В ДГ „Д-Р ЕДГАР БОРОУ“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ , ЧЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ ОТ 04.01.2021 ГОД. СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01- 718/ 18.12. 2020 г. НА ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ – МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Писмо

Заповед РД 01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването