сеп. 172020
 

Днес 17.09.2020г. се проведе тренировъчна евакуация при пожар с децата от III и IV подготвителна възрастова група със съдействието на пожарникарите от IV РС ПБНЗ- Пловдив. Децата упражниха правила за действие в ситуация на пожар. Пожарникарите проведоха обучение на целия персонал на ДГ за видовете пожарогасители и работа с тях и действие при пожар.