май 242020
 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 26.05.2020г. /вторник/се възстановява посещението на децата в ДГ „Д-р Едгар Бороу“.

Всеки родител  трябва да попълни Декларация за информирано съгласие, предварително или на място в детската градина.

Моля, всички родители преди постъпване на детето в детското заведение,  да се запознаят с ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Д-Р ЕДГАР БОРОУ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 и ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „Д-Р ЕДГАР БОРОУ“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

  ГРАФИКА ЗА ПРИЕМ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА ПО ГРУПИ