мар. 132020
 

Бюджет за 2020 г.
pdf_iconДокументация


Изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г.


 


Изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.


 


Изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.


Изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.


Изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.