мар. 192019
 
Бюджет за 2019 г.

Бюджет за 2019 г. Документация   Изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. Изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. Отчет   Изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.   Изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. Отчет