ян. 222019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Д-р Едгар Бороу”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП № 1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”.

1. Обява Time stamp: Jan 22 14:30:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 22 14:21:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 29 16:40:24 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 13:56:01 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 2 13:20:45 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 2 13:21:02 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор по ОП №1 Time stamp: May 2 14:41:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 2 14:42:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 13:17:43 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 13:18:02 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Договор по ОП №4 Time stamp: May 23 12:12:03 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 23 12:12:15 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 7 18:11:31 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)