Дек. 012018
 
Ден на Християнското семейство

По случай Ден на Християнското семейство, театър ” Слънчо” гостуваха в ДГ ” Д-р Едгар Бороу” , които със своето участие, научиха всички малки и големи деца на нещо много важно и ценно, а именно уважение към по-големите, към родителите /настойници/ и учителите.