Апр. 232018
 

„Здравето зависи от вътрешната и външната чистота на човека. За да бъдеш здрав, трябва да дойдеш в съгласие с Природата. Тя ще ти даде светлина, въздух, вода и храна. Ако между енергиите на Слънцето и енергиите на твоя организъм става правилна обмяна, всякога ще бъдеш здрав.“

Петър Дънов

По случай Денят на Земята, с много любов, усмивки и слънчево настроение, деца и родители от ДГ “Д-р Едгар Бороу” се включиха за направата на нашата цветна градинка. Благодарим за помощта им!