мар. 222018
 

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.
pdf_icon
Документация