окт. 112017
 

Екокът с велоалея откри кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров в детска градина „Д-р Едгар Бороу“.

Преди лентата на новата придобивка да бъде прерязана, възпитаниците на детското заведение зарадваха своите гости с богата програма. Във физкултурния салон те демонстрираха умения и талант с изпълнението на танци, песни и стихове и заслужиха бурните аплодисменти на публиката.

Детска градина „д-р Едгар Бороу” е единствената в община Пловдив, предложена за финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2017 г.“, подчерта директорът й Доротея Боева.

Велоалеята в детското заведение е по проект „Чудесата на естествения свят“. Той е реализиран и финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда –(ПУДООС) и Министерството на околната среда и водите в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам!“.

Проектът е сред 122-та одобрени от постъпилите за разглеждане общо 517 предложения на детски градини.

Събитието бе отразено и във вестник „Марица