мар. 252017
 

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г.
pdf_icon
Документация