ное. 282016
 

Европейска седмица за чиста околна среда с участието на децата от подготвителните групи на ДГ „Д-р Едгар Бороу“

На срещата присъстваха представители, работещи по проект „Чиста България“ и представители от Община Пловдив, Р-н „Тракия“ – г-жа Власова – началник ОСЕП и зам. кмет на Р-н „Тракия“ – г-н Илиев.

Децата представиха екодраматизацията по мотиви от приказката „Момче и вятър“ – „Деветимата братя и вятъра“

Изказваме благодарност на всички родители за съдействието при изработване на различни предмети от пластмаса и хартия, които включихме в нашата „Екоизложба“