мар. 252016
 

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 31.03.2016 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 30.09.2016 г.
pdf_icon
Документация

Изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г.
pdf_icon
Документация