Такси

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Община Пловдив Ви предлага възможност за заплащане на таксите за ползване на детска градина по банков път. Промяната е в сила от 01.05.2015 г., т.е. отнася се за таксите, дължими за м. април 2015 г. Таксите ще могат да се внасят по сметките на детските заведения, а те ще следва да ги внасят по сметката на Община Пловдив. До 5-то число на месеца на плащане дължимите такси ще бъдат изнасяни на информационните табла.
За дата на плащане ще се счита датата на постъпване на съответната сума в сметката на детската градина, а не датата на нареждане на превода (в случай, че двете дати се различават).
Ако датата на плащане е след 10-то число, ще се начислява лихва, която ще следва да платите с таксата за следващия месец.
Обръщаме се към Вас с молба да не плащате такси по банков път в последния работен ден на месеца, поради технически затруднения, които могат да възникнат с преводите. Банковата сметка на ДГ „Д-р Е.Бороу“ е:
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG92IORT73753102605300 – Инвестбанк АД.

По препоръка на банката Ви информираме, че при плащане в клон на „ИНВЕСТБАНК“ АД, ще Ви бъде начислявана такса в размер на 3 лв. За въпроси, заповядайте в администрацията на ДГ „Д-р Е. Бороу“ или по телефона. Ако не можем да отговорим веднага – ще направим нужните справки и ще Ви информираме.
Промените във възможността за плащането на таксите са отразени в Правилника за дейността на ДГ „Д-р Е.Бороу“.

ТАКСИТЕ СЕ ПЛАЩАТ ДО 10 ЧИСЛО !